จันทร์ ก.พ. 19

ฟังความเห็นอุโมงค์ป่าตอง ส่วนใหญ่เห็นด้วย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

   

            เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 27 เมษายน 2553 ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 กับการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อกะทู้ ป่าตอง ซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท แพลนโปร จำกัด และบริษัท เอพซิลอน จำกัด จัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลการศึกษา แนวทางเลือกทางเข้า-ออกอุโมงค์ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

 

          

           โดยนายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ป่าตองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเห็นด้วย เพราะมองว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาจราจร ในขณะที่ชาวบ้านจากชุมชนบ้านมอญแม้เห็นด้วยกับโครงการ แต่ไม่เห็นด้วยกับทางเลือกที่ 2  ซึ่งทางออกอยู่บริเวณชุมชน มองว่าจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน รวมถึงพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งราชปาทานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวที่เสด็จเยือน จ.ภูเก็ต ซึ่งข้อเสนอแนะจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆ นั้น ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะนำไปพิจารณา เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงแนวใหม่เชื่อมกะทู้-ป่าตองหรืออุโมงค์ป่าตองนั้น มีด้วยกัน 4 ทางเลือก ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึงด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ข้อสรุปว่าทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางทางเลือกอื่นๆ

 

สำหรับแนวทางเลือกที่ 2 นั้น  มีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 4026 (ตรงสนามโกคาร์ท) ทางฝั่งกะทู้ กม. 0+850 ในรูปแบบทางแยกระดับดินวางตัวเบี่ยงออกจากถนนเดิมลอดใต้ป่าเขานาคเกิด เป็นอุโมงค์ยาว 1,165 กม.จากนั้นเป็นสะพานข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ยาว 204 เมตร เข้าเชื่อมกับถนนตามผังเมืองรวมสาย ก เป็นสามแยกระดับดิน รวม 2.95 กม. หากปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น จะพิจารณาเป็นสะพานข้ามทางแยกตามแนวทางหลวงหมายเลข 4029  ที่จุดต้นทางและตามแนวถนนตามผังเมืองรวมสาย ก ที่จุดปลายทางในอนาคต โดยรูปแบบของถนนจะเป็นถนน  4 ช่องทางจราจร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางถนน ส่วนอุโมงค์จะเป็นอุโมงค์คู่ขนาด 2 ช่องทางจราจร แต่ละอุโมงค์ห่างกัน 25 เมตร ออกแบบให้วางชิดกันในช่วงปากทางอุโมงค์ ส่วนรูปแบบของสะพานนั้นเป็นโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องในที่ขนาด 4 ช่องทางจราจร