พฤหัสบดี ก.พ. 22

โรงตึงนครภูเก็ตสำรองเงิน 20 ล้านบาท

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวถึง การสำรองเงินหมุนเวียนในสถานธนานุบาลของเทศบาลนครภูเก็ต ว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2553 ซึ่งผู้ปกครองหลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินมาซื้อชุดนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน ทำให้ผู้ปกครองมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปใช้บริการของสถานธนานุบาลเป็นจำนวนมา ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้ทางสถานธนานุบาลสำรองเงินหมุนเวียนจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมทั้งคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเอกชน

 

สำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.50 % ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1 % ต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน ซึ่งเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าโรงรับจำนำของเอกชนทั่วไป นอกจากนี้ผู้จำนำสามารถผ่อนชำระเงินต้นรับจำนำได้โดยสถานธนานุบาลไม่จำกัดวงเงินผ่อนชำระ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้จำนำอีกทางหนึ่งด้วย