เสาร์ ก.พ. 24

สภาทม.ป่าตองจี้นายกแก้ปัญหา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องประชุมพระพิสิฏฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต นายธานินทร์  อรรถทรัพย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 โดยมีนายเปี่ยน  กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดสะพายหลัง และญัตติเรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

นายประสาร หนูเชต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองได้ตั้งกะทู้ถามคณะผู้บริหาร ถึงกรณีการเกิดขึ้นของตลาดบริเวณสวนโลมาป่าตอง ซึ่งไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหาดป่าตองเป็นอย่างมาก จนประชาชนในพื้นที่สงวัยว่าตลาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างได้อย่างไร

ด้านนายวีรวิชญ์  เครือสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ได้กล่าวว่า ซอยบางลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งกลิ่นเหม็นมาก ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินท่องเที่ยวในเวลากลางคืนได้รับผลกระทบ ตนเองอยากเรียนถึงผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเข้าไปดูแลทำความสะอาดให้ทุกวัน เพื่อจะให้ซอยบางลาไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหาดป่าตอง ที่สำคัญหากเทศบาลเข้าไปดูแล จะทำให้ซอยบางลาสะอาดสวยงามขึ้น

ด้านนายเปี่ยน  กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองทางคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้ง 2 เรื่อง คือ ตลาดโลมา ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปจัดระเบียบเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว จะมีการหามาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดและปีต่อไป ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยคงเกิดขึ้นแน่ ส่วนเรื่องความสะอาดซอยบางลา ตนเองได้กำชับเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีกลิ่น ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวป่าตอง