พฤหัสบดี ก.พ. 22

สมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต จัดงานเมืองลุงสังสรรค์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ร้านอาหารภูเก็ตซีฟู๊ต อ.เมือง ภูเก็ต นางศึกษาวดี จันทร์ชู นายกสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต พร้อมด้วยนายสัจจพล ทองสม ที่ปรึกษานายกสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายสุรพล บัวแก้ว ประธานจัดงานเมืองลุงสังสรรค์ ประจำปี 2557และนายวาริน ขาวทอง เลขานุการสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต

ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน เมืองลุงสังสรรค์ ประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ในระหว่างชาวพัทลุงที่มาประกอบอาชีพในจังหวัด ภูเก็ต โดยมีสมาชิกชาวเมืองลุงภูเก็ต และสื่อมวลชนจำนวนมากร่วม 

ทั้งนี้นางศึกษาวดี กล่าวว่าการจัดงานเมืองลุงสังสรรค์ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เหมือนกับเป็นประเพณีของชาวเมืองลุงที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพี่น้องชาวเมือง ลุงในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง 

อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวจตุรมิตร อาทิ สมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวสงขลาจังหวัดภูเก็ต และชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความกลมเกลียวระหว่างพี่น้องชมรมชาวเหนือภูเก็ต อันดามัน และชมรมอีสานอันดามัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์อันยืนยาว 

นางศึกษาวดี กล่าวอีกว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อนำรายได้บางส่วนเป็นทุนการศึกษาให้กับ เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนนำรายได้ไปดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆที่ให้ก่อเกิดประโยชน์ ให้แก่ชาวภูเก็ตและพัทลุงและในสังคมอีกต่อไป 

นางศึกษาวดี กล่าวอีกว่าสำหรับงานเมืองลุงสังสรรค์ ประจำปี 2557 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วง ลูกคลัก ซึ่งเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับแถวหน้าของภาคใต้ ศิลปะพื้นบ้าน มโนราห์ และการแสดงกิจกรรมของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตอีกหลายรายการ 

รวมถึงยังมีรางวัล เช่นสร้อยคอทองคำ ทีวี ตู้เย็นและอื่นๆอีกคับคั่ง โดยสามารถติดต่อขอซื้อบัตรในราคาใบละ 200 บาท ได้ที่คุณศึกษาวดี จันทร์ชู หมายเลข 081-3707441 และ คุณวาริน ขาวทอง หมายเลข 089 -2929271 และกรรมการทุกท่าน