ศุกร์ ก.พ. 23

ภูเก็ตพร้อมร่วมจัดงานครบรอบ 10 ปี สึนามิ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับนายรัศม์ ชาลีจันทร์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการเตรียมการด้านประชาสัมพันธ์การจัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547

นายนิสิต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการเตรียมความพร้อมร่วมกับทางรัฐบาลส่วนกลาง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะเป็นหน่วยงานเสริมในการจัดงาน เนื่องจากรัฐบาลได้จัดงานใหญ่ระดับประเทศที่บริเวณเรือ ต.813 จังหวัดพังงา โดยมีการเชิญทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เข้ามาร่วมงาน สำหรับจังหวัดภูเก็ต จะแบ่งการจัดงานเป็น 2 ส่วน 

ส่วนแรกจะในระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2557 โดยในวันที่ 24 ธันวาคม จะเป็นการเสวนาการเตรียมความพร้อมรับมือพิบัติภัยสึนามิ และในวันที่ 25 ธันวาคม จะเป็นการซ้อมแผนอพยพอย่างเต็มรูปแบบของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีทั้งการซ้อมสัญญาณเตือนภัย การเคลื่อนย้าย การสั่งการของของศูนย์อำนวยการป้องกันฯ การแจ้งสถานการณ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ เพราะในปัจจุบันมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยๆ โดยจะมีการซ้อมในพื้นที่ป่าตอง กมลา ราไวย์หรือกะรน 

ส่วนที่ 2 จะเป็นการจัดงานเชิงสัญลักษณ์ การรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและสูญหาย ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาที่สุสานไม้ขาว และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะจัดงานไลท์อัพภูเก็ต ในวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณลานโลมา หาดป่าตอง มีกิจกรรม เช่น การจุดเทียน การแสดงดนตรี การอธิษฐานให้ผู้เสียชีวิต การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 

ขณะที่นายรัศม์ ชาลีจันทร์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง ความพร้อมในภาพรวมของประเทศไทยในการจัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ว่า กระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดำริที่จะจัดงานครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดีย ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต และยังแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความเชื่อมั่นในการที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ ไทย 

โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณเรือ ต.813 จังหวัดพังงา ภายในงานจะมีบุคคลสำคัญต่างๆ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งคณะรัฐบาลไทยเข้าร่วม โดยขณะนี้ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปบ้างแล้ว ทั้งในส่วนของจังหวัดที่จะจัดงาน และการเชิญทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ