ศุกร์ ก.พ. 23

ทัพเรือภาคที่ 3 ต้อนรับเรือ INS BARATANG ทัพเรืออินเดีย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ หลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นาวาเอก คมสัน สุวรรณฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 3 และคณะนายทหารในทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีต้อนรับเรือ INS BARATANG แห่งกองทัพเรืออินเดีย

ซึ่งมี Captain N Shyam Sunder Chief officer to the Naval Component Commander at Port Blair,A&N Island,India และ Lt Cdr.Rohit Prabhakaran Nair ผู้การเรือ INS BARATANG เป็นหัวหน้าคณะ ในโอกาสที่เรือเข้าร่วมภารกิจลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2557 

การจัดพิธีต้อนรับดังกล่าว ด้วยกองทัพเรือไทย และกองทัพเรืออินเดีย กำหนดฝึกลาดตระเวนร่วม ระหว่างทัพเรือไทยกับทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย(อด.) ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่อการฝึก “INDO-THAI CORPAT 19th” โดยใช้พื้นที่บริเวณเขตแดนไทย – อินเดีย โดยกำหนดการฝึก ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งการฝึกลาดตระเวนร่วมครั้งนี้ กองทัพเรือไทยได้จัด ร.ล.ทยานชล และเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่1(DO-228) จาก ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรืออินเดีย จัดเรือ INS BARATANG และ เครื่องบินลาดตระเวน DO-228 จากฐานทัพเรือที่เมือง PORT BLAIR หมู่เกาะอันดามัน นิโคบาร์ ประเทศอินเดีย เข้าร่วมลาดตระเวนฝึกร่วมในครั้งนี้ 

สำหรับการจัดลาดตะเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรืออินเดีย นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กองทัพเรือทั้งสองประเทศได้พิจารณาเห็นว่า การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นเรื่องสำคัญของรัฐที่มีน่านน้ำติดต่อกัน ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่ง ขึ้น ผลการลาดตะเวนในครั้งนี้จะทำให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไทย มีความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นและจะเป็นผลดีต่อการดูแลรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป 

จากนั้นในช่วงบ่าย พลเรือตรีวันชัย ท้วมเสม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รับการเยี่ยมคำนับจาก Captain N Shyam Sundar, Chief Staff Officer to the Naval Component Commander at Port Blair, A&N Island, India (Senior Officer ) พร้อมด้วย Lt Cdr Rohit Prabhakaran Nair CO, INS BARATANG ผู้บังคับการเรือ INS BARATANG แห่งกองทัพเรืออินเดีย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ระลึก