อังคาร ก.พ. 20

พ่อเมืองภูเก็ตลงพื้นที่บ้านฉลองรับฟังปัญหา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ม.5 ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาชุมชนบ้านนากก หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายสนธยา รักษาทรัพย์ กำนันตำบลฉลอง ว่าที่ร้อยเอก อัครเรศ กิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านนากก นายปรีชา นาคดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นายจำเริญ เทวบุตร อดีตกำนันตำบลฉลอง ตลอดจนผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น 

สำหรับประเด็นปัญหาหลักที่มารับฟัง คือ กรณีท่อส่งน้ำจากฝายคลองพี ซึ่งดำเนินการโดยโครงการชลประทานชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ปัญหาความล่าช้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ และปัญหาการสร้างถนนสายฉลอง-ป่าตอง ซึ่งมีบางส่วนต้องตัดผ่านป่าไม้พื้นที่ป่าไม้โซนเอ 

ในโอกาสนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด บ้านนากก ศูนย์เรียนรู้มวยไทย กิจกรรมของเยาวชนในการป้องกันภัยปัญหายาเสพติด และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนากก โดยเยี่ยมชมกิจกรรมอาชีพสตรีในชุมชน และร่วมสาธิตการทำน้ำพริกเห็ดด้วย 

นายนิสิต กล่าวภายหลังการพบปะรับฟังปัญหาและเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน ว่า ด้วยตนได้มีการจัดทำโครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมเยียนไถ่ถามทุกข์สุขของชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับทราบว่ามีปัญหาในการดำเนิน งาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงไปแล้ว 2 พื้นที่ คือ ชุมชนบ้านหินลูกเดียว ต.ไม้ขาว กับชุมชนบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ซึ่งครั้งนี้เป็นชุมชนที่สาม หมู่ 5 บ้านนากก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต 

ประเด็นหลักคือ ติดตามประเด็นการร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับความล่าช้าของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ซึ่งใช้งบก่อสร้างค่อนข้างสูงประมาณ 400 ล้านบาท และจะเป็นพื้นที่เก็บน้ำสำหรับประชาชนที่อยู่ตอนใต้ของเกาะภูเก็ตได้ใช้ ประโยชน์ โดยได้รับทราบจากทางอดีตกำนันว่าเมื่อสร้างเสร็จจะมีความจุน้ำประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และปัญหาฝายเก็บน้ำคลองพีชำรุด ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ประกอบท่อส่งน้ำแตก ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้งานได้ 

นอกจากนนี้ยังมีการฝากประเด็นการขอให้เร่งรัดการก่อสร้างถนนเส้นทางสายฉลอง-ป่า ตอง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีบางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย โดยในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบ และหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันต่อไป