ศุกร์ ก.พ. 23

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ที่สนามชัย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “วิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2014” ณ โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ นายสัญญา ศรีเมือง นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล และนางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนนักกีฬา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ทั้งนี้นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล กล่าวว่า การจัดแข่งขัน “วิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2014 ได้ดำเนินการขึ้นภายในวิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านกีฬาของ อบจ.ภูเก็ต ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทุกด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขัน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน และร่วมแสดงพลังความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ตลอดจนเพื่อเปิดเวทีและสร้างโอกาสในการการแข่งขันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข และได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ” 

ด้านนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่น้องปวงชนชาวไทย โดยพวกเราได้แสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญของประชาชนชาวไทย ที่มีพ่อแห่งแผ่นดินที่มีความรักต่อพสกนิกร ดังนั้น การที่พวกเราได้มารวมตัวกันวิ่งออกกำลังกายในครั้งนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงว่าเรารักพ่อ รักความเป็นนักกีฬาของพ่อ ซึ่งพ่อเป็นนักกีฬาดีเด่นได้รับเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติ กีฬาซีเกมส์ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปีหน้าจะมีการจัดการแข่งขันให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ และคาดว่าจะเห็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนเกิดขึ้นในภูเก็ตอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านในความสำเร็จของการแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน ในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ได้มาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และขอบคุณที่ได้พาครอบครัวมาวิ่งด้วย ซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นอย่างยิ่ง” 

สำหรับการแข่งขัน “วิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2014” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ชายและหญิง และฟันรัน 3.5 กิโลเมตร ชายและหญิง ซึ่งผู้แข่งขันประเภทมินิมาราธอน (ชาย) และประเภทฟันรัน ของทุกรุ่นอายุ อันดับที่ 1-10 และ (หญิง) อันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัล ส่วนผู้เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรก ในประเภทมินิมาราธอน และในประเภทฟันรัน จะได้รับเหรียญที่ระลึก