พฤหัสบดี ก.พ. 22

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทิดไท้องค์ราชัน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง ภูเก็ต นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน PHUKET BIKE FOR THE KING ปั่นสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ – เอกชน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 11 นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มนักปั่นจักรยานและกลุ่มเดินเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมกว่า 500 คน 

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า การจัดงาน PHUKET BIKE FOR THE KING ปั่นสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ส่งเสริมสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปมีการเคลื่อนไหวออกแรง และออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร 

โดยมีเส้นทางปั่นจักรยานเริ่มต้นบริเวณ เวทีกลางสะพานหิน ปั่นเลียบปลายแหลมสะพานหิน เข้าสู่ถนนภูเก็ต วงเวียนหอนาฬิกา โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต เลี้ยวซ้ายแยกไปรษณีย์ ตรงเข้าถนนถลาง ถนนสตูล ถนนดีบุก ถนนเทพกระษัตรี เลี้ยวกลับถนนภูเก็ต สู่เวทีกลางสะพานหิน โดยมีกลุ่มนักปั่นจักรยาน กลุ่มเดินเพื่อสุขภาพ เข้าร่วม 

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้เกิดสังคมเอื้ออาทร โดยใช้สังคมจักรยานเป็นสื่อกลาง ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตมีกลุ่มนักปั่นจักรยานจำนวนมากที่สนใจดูและสุขภาพของตนเอง นับว่าเป็นต้นทุนที่ดีเยี่ยม 

อีกทั้งการจัดกิจกรรมงาน PHUKET BIKE FOR THE KING ปั่นสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อีกด้วย และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง