พฤหัสบดี ก.พ. 22

ไปรษณีย์ภูเก็ต เปิดบริการ “ภูเก็ต Drive Thru Post”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริเวณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดบริการ ภูเก็ต Drive Thru Post โดยมีนายนัฐพงษ์ สติรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต นายสุกิจ พายุ ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารไปรษณีย์ จ.ภูเก็ต พนักงานเจ้าหน้าไปรษณีย์ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายสุกิจ พายุ ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 130 ปี ไปรษณีย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของประชาชน โดยการให้บริการไปรษณีย์ขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาบริการใหม่ๆ ในหลายๆ ด้านให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมไทย และความต้องการการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการ Logispost, บริการเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ บริการไปรษณีย์ครบวงจร เป็นต้น 

“การเปิดให้บริการ ภูเก็ต Drive Thru Post เป็นบริการส่งของไม่ต้องลงจากรถขึ้นที่ไปรษณีย์ภูเก็ตนั้น นับเป็นสาขาที่ 7 ของประเทศที่เปิดให้บริการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และเป็นการตอบสนองแก่ผู้ใช้บริการยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้บริการของไปรษณีย์ไทย นอกจากนี้ยังเป็นเป็นการช่วยลดปัญหาในส่วนของสถานที่จอดรถลดปัญหาโลกร้อน เพิ่มจุดของการให้บริการในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น” 

นายสุกิจ กล่าวด้วยว่า จุดให้บริการไปรษณีย์แบบ Drive Thru Post ฝากส่งทางไปรษณีย์ รวดเร็ว ทันใจ โดยไม่ต้องลงจากรถ เปิดให้บริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ บริการรับชำระเงินค่าบริการต่างๆ Pay At Post โดยผู้ฝากส่งไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ ซึ่งในแต่ละครั้งจะฝากส่งได้ไม่ 3 ชิ้น และจะต้องมีการบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย ทั้งนี้จะเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 07.30-15.00 น. 

ขณะที่นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในโอกาสนี้ว่า การเปิดให้บริการ Drive Thru Post นับเป็นนวัตกรรมด้านการบริการที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาวะของคนภูเก็ต โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสถานที่จอดรถที่มีจำกัด และปัญหาด้านการจราจร 

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องทำให้คนภูเก็ตรับรู้รับทราบเกี่ยวกับบริการดังกล่าวให้ กว้างขวางมากขึ้น การบริการจะต้องได้มาตรฐาน มีความรวดเร็ว ราคาค่าบริการและราคาที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อใช้บริการแล้วสิ่งของจะต้องไม่สูญหาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะปัญหาดังกล่าวถือเป็นวิกฤตของไปรณีย์ที่จะต้องเร่งแก้ไข