จันทร์ ก.พ. 19

ฝึกการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” เพื่อฝึกทักษะการลอยตัวกรณีตนเองตกน้ำและการช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นเมื่อจม น้ำ แก่บุตรหลานของพนักงานที่มีอายุระหว่าง 8-12 ปี ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำ Manta Kids

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สานสัมพันธ์รักครอบครัวพนักงาน” ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กไทยจากการจมน้ำที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของสาเหตุการเสียชีวิตของประเทศไทยอีกด้วย