ศุกร์ ก.พ. 23

ทต.รัษฎา ทุ่มงบกว่า 11 ล. สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ ถ.วานิช ม. 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ ซึ่งกองการศึกษา เทศบาลตำบลรัษฎา จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ระดับเด็กปฐมวัยได้รับการศึกษา เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมขึ้นอย่างทั่วถึง โดยมีนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนพนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา คณะครู ผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม

สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ด้วยงบประมาณกว่า 11 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 ห้องเรียน และทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลรัษฎาได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี และปัจจุบันมีเด็กนักเรียนเข้ารับการศึกษาจำนวน 43 คน มีครูและผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน ทั้งนี้ขีดความสามารถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ สามารถรองรับเด็กเข้าเรียนได้ 150-180 คน