พฤหัสบดี ก.พ. 22

ลอยกระทงย้อนยุคคิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่บริเวณขุมน้ำบางมะรวน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ตอน “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน มนต์รักลุกทุ่ง” ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน โดยมี นายวิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นายอุทิศ หลิมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันแต่งตัวย้อนยุคเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ได้กล่าวว่า การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และงานประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทย ที่ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น ในปี 2558 คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้ชื่อ “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอนมนต์รักลุกทุ่ง” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวเหมืองแร่บางมะรวน รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นเมืองของภูเก็ต และตำบลศรีสุนทรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นเมืองของภูเก็ต รวมทั้งการแต่งกายย้อนยุคของคนภูเก็ต 

สำหรับการจัดงานนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน และศิลปินพื้นบ้านทุกสาขาในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และตำบลศรีสุนทร อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลองอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต 

โดยก่อนพิธีเปิดงานจะเริ่ม ทางเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ร่วมกับชุมชนต่างๆ ในตำบลศรีสุนทร ได้จัดขบวนแห่ของชุมชน ซึ่งแต่ละขบวนจะแต่งกายแบบย้อนยุด โดยขบวนแห่ได้เริ่มจากไทวัสดุ เดินมาตามถนนเทพกระษัตรี ก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาภายในบริเวณจัดงาน ส่วนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีการจัดกิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงบนเวที รำวงย้อนยุค ดนตรีเด็กและเยาวชน เครื่องเล่นโบราณ กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ การจำหน่ายสินค้าโอท๊อป การแสดงศิลปินพื้นบ้าน ชากาแฟโบราณ รถสามล้อถีบ กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค เป็นต้น