ศุกร์ ก.พ. 23

ทต.วิชิต เปิดให้บริการโรงรับจำนำ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่อาคารเลขที่ 54/2 ม. 1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดที่ทำการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายกรีฑา โชติวิญช์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิต จัดสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นใช้สอย 800 ตารางเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 14,162,000 บาท โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการรับจำนำทรัพย์สินของมีค่าจาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

และมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพ หรือขาดเงินชั่วคราว ได้บรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน และเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง อีกทั้งสถานธนานุบาลยังเป็นกิจการที่ทำรายได้ให้แก่เทศบาลตำบลวิชิต เพื่อจะได้นำเอารายได้ไปใช้จ่ายในการบูรณะท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และยังช่วยในการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในการควบคุมการรับซื้อของโจร ได้อีกทางหนึ่ง