เสาร์ ก.พ. 24

ชาวภูเก็ตตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 88 รูป

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 บริเวณถนนถลาง ย่านธุรกิจเมืองเก่าภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเหล่าข้าราชการ ทหาร พลเรือน พ่อค้า และประชาชน จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

หลังจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะแล้ว พระครูประคุณสุตกิจ ได้กล่าวคำสัมโมทนียกถา ใจความสรุปว่า เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ในโอกาสนี้ขอน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ มากล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 

ใจความสำคัญของบุญกิริยาวัตถุ โดยสังเขป บุญกิริยาวัตถุ คือ สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ เรื่องที่จัดเป็นการทำบุญ หรือทางทำความดี คือ 1. ทาน คือ การให้ การสงเคราะห์ การอนุเคราะห์ การแบ่งปันผลประโยชน์ของตนให้แก่ผู้อื่น เป็นเหตุให้เกิดความห่วงแขนไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ดูดายยามตกทุกข์ได้ยาก เข้าลักษณะที่ว่า ยามปกติก็เรียกใช้ ยามเจ็บไข้ก็รักษา หากผิดพลั้งไปบ้างโดยไม่ได้ตั้งใจก็ให้อภัยด้วยความเต็มใจและให้โอกาสในการ แก้ไข เป็นเหตุที่นำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ 

2. ศีล คือ การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อยเป็นปกติ ศีลป้องกันทางที่จะเสียหาย สรุปความคือ การคุ้มครองป้องกันชีวิต คุ้มครองทรัพย์สิน คุ้มครองความแตกแยกของครอบครัวคุ้มครองป้องกันเกียรติยศชื่อเสียง การรักษาศีลจะสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือ ความเลื่อมใสให้เกิดแก่ตนเองและผู้อื่นได้ รักเขยยะ เมธาวี ปราชญ์พึงรักษาศีล 

และ 3. ภาวนา คือ การทำให้มีขึ้น ทำให้เกิดขึ้น การเจริญหรือการบำเพ็ญ การฝึกอบรมตามหลักพระพุทธศาสนามี 2 อย่าง คือ สมถภาวนา ฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความสงบและวิปัสสนาภาวนา ฝึกอบรมปัญญา อีกนัยหนึ่ง จิตภาวนา ฝึกอบรมจิตใจให้เจริญด้วยคุณธรรม มีความมั่นคง เบิกบาน สงบสุขผ่องใส พร้อมด้วยความเพียร สติ ระลึกได้และสมาธิ ความตั้งใจมั่น มั่นคงต่ออารมณ์ และปัญญาภาวนา การฝึกอบรมปัญญาจนมีจิตเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้วยความทุกข์ ภาวนามัย หมายถึง บุญ คือ ความดีที่สำเร็จ ด้วยการฝึกอบรมจิตใจให้สุขสงบมีคุณธรรม เช่นเมตตากรุณา และฝึกอบรมเจริญปัญญาให้รู้เท่าทันและเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง