เสาร์ ธ.ค. 16

สตรีภูเก็ตจัดแข่งขันตกแต่งอาหารงานผ้อต่อ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่หอประชุมกันเกรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง ภูเก็ต โดยนายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์สืบค้นเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋า โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมแข่งขันตกแต่งผลิตภัณฑ์จากอาหาร งานประเพณีผ้อต่อประจำปี 2556 ขึ้น โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งนี้นายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันตกแต่งผลิตภัณฑ์จากอาหาร งานประเพณีผ้อต่อประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีจิตสำนึกในการสืบ สานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตให้ ยั่งยืน ประกอบกับทางโรงเรียนสตรีภูเก็ตมีศูนย์บาบ๋า ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต 

สำหรับงานผ้อต่อ หรือวันสารทจีน ของจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีในการอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษ โดยยึดถือตามคติความเชื่อประเพณีจีน ซึ่งเป็นประเพณีนิยมที่ได้ถือปฏิบัติต่อกันมานานหลายชั่วอายุคน จนเรียกได้ว่าเป็นงานประจำปีของจังหวัดภูเก็ต โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน โดยประชาชนจะนำเอาอาหารคาวหวาน มาจัดตกแต่งเป็นพิเศษตั้งสำรับอาหารเพื่อเซ่นไหว้ บูชาวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณเร่รอนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว 

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องละ 5 คน ประกอบด้วยมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับละ 13 ห้องเรียน รวมเป็น 39 ห้องเรียน ได้ร่วมกันแข่งขันเพื่อฝึกการคิดรูปแบบร่วมกัน ช่วยเหลือกัน นำมาซึ่งความสามัคคี โดยทางโรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณห้องละ 300 บาท เพื่อจัดซื้อผลไม้ และขนม ในการตกแต่ง 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้และร่วมเป็น กรรมการในการตัดสินแข่งขัน และนักเรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่กับครอบครัว หรือชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 

สำหรับผลการแข่งขัน ปรากฏว่าในประเภทสวยงาม ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 10 อันดับ 2 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4 อันดับที่ 3ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 5 และรางวัลชมเชยได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3 

ส่วนประเภทสร้างสรรค์ ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 4 อันดับ 2 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 10 อันดับ 3 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 4 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 6