พฤหัสบดี ก.พ. 22

1 ก.ค.คนซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
                  พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ได้กล่าวถึง โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 100 % ว่า ด้วยปัจจุบันสภาพการจราจรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ได้เพิ่มความหนาแน่นตามลำดับ รวมไปถึงจำนวนของยานพาหนะ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนยังมีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ขาดวินัยจราจร ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียตามมา ซึ่งที่ผ่านมาอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมักจะเกิดขึ้นจากผู้ขับรถจักรยานยนต์ประมาณ 80 % และเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ รวมทั้งกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยแก่ผู้ที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ จึงได้โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 100 %

 

โดยโครงการนี้จะเริ่มนำร่องในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตเป็นพื้นที่แรกในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ต้องสวมหมวกนิรภัย หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะถูกจับและปรับไม่เกิน
500 บาท นอกจากนี้จะปรับผู้ที่ขับขี่เป็นเงิน 1,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากผู้ขับขี่เป็นคนที่ร่วมกระทำความผิดและเป็นผู้ในการสนับสนุนในการกระทำความผิด โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงของการรณรงค์ให้ผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้น จะมีการบังใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยการจับกุมและปรับ ซึ่งในการจับปรับนั้นทางตำรวจมีโครงการที่จะซื้อหมวกนิรภัยมาแจกให้กับผู้ที่ถูกจับและปรับด้วย เพื่อจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีหมวกนิรภัย