ศุกร์ ก.พ. 23

ศูนย์ชีวะใช้งบ 2.2 ล.ปรับปรุงตู้แสดง–อุโมงค์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

            นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการที่ทางสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต หรืออควาเลี่ยมภูเก็ต ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมตู้แสดงปลาชนิดต่างๆ รวมถึงอุโมงค์ใต้น้ำซึ่งมีความยาวกว่า 9 เมตร และภายในมีปลาขนาดใหญ่จำนวนมาก

 

 

เช่น ฉลาม กระเบนยักษ์ ปลามง ปลาเก๋า เป็นต้น ใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 2.2 ล้านบาท โดยขณะนี้การซ่อมแซมดำเนินการไปแล้วประมาณ 50 % ยังเหลือในส่วนของอุโมงค์และตู้ปลาหมอยักษ์ คาดว่าทจะแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2553 และในช่วงที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมจะปรับลดราคาค่าเข้าชม ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอปรับลดราคาอย่างเป็นทางการ

 

เป้าหมายในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของสถาบันฯ นั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้น้ำ สัตว์น้ำจืดและสัตว์ทะเลกว่า 100 สายพันธุ์ รวมถึงทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลทั้งเรื่องของป่าชายเลน โรงเพาะฟัก บ่ออนุบาลเต่าและอื่นๆ โดยในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั้น ได้รับรางวัลแหล่งศึกษาธรรมชาติระดับภาคจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

 

 

นายวรรณเกียรติ กล่าวด้วยว่า ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของเป็นจำนวนมาก โดยเป็นชาวต่างชาติ 50 % และคนไทย 50% ทำรายได้จำนวนประมาณ 18 ล้านบาท แต่จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาลดน้อยลง และในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำลดน้อยลงไปด้วย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ประกอบกับในระยะนี้ซึ่งกำลังเข้าสู่โลว์ซีซั่นด้วยก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลงไปอีก