อังคาร ก.พ. 20

“โรตารีเซ้าท์ภูเก็ต” จัดคอนเสิร์ตการกุศล

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

สโมสรโรตารีเซ้าท์ภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตการกุศล ร้อยใจโรตารี ร้อยปีสุนทราภรณ์ หารายได้จัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชนที่ยากไร้

นายศุภกร บุณยขจร นายกรับเลือกสโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ และประธานคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล ร้อยใจโรตารี  ร้อยปีสุนทราภรณ์ ได้แถลงข่าวการจัดงาน คอนเสิร์ตการกุศล ร้อยใจโรตารี  ร้อยปีสุนทรภรณ์ณ.โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต ว่า สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์กำหนดจัดงานดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล ““ร้อยใจโรตารี  ร้อยปีสุนทราภรณ์ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 นี้  ตั้งแต่เวลา 18.30 23.30 น. ณ.อุทยานอาหารไทนาน โดยจะมีวงดนตรีสุนทรภรณ์ (เต็มวง) มาแสดง มีทั้งการร้องเพลง การแสดงบนเวที  การเต้นลีลาศ พร้อมรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โดยจำหน่ายบัตรในราคา 1,000  บาทและ 2,000 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่อุทยานอาหารไทนาน, ร้านหนังสือเส้งโห, บริษัท ซีทัวร์ จำกัด, P Media Studio, ร้านเพชรแก้ว (เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต), เอ็นซี พลัส และที่โครงการเดอะ ไลท์ สวนหลวง คอนโดมิเนียม

นายศุภกร กล่าวต่อว่า รายได้จาการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ เพื่อจัดหารายได้นำไปใช้ในโครงการสาธารณกุศลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนผู้ยากไร้ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เช่น โครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน  โครงการลดอัตราการเสี่ยงชีวิตของเด็ก การู้หนังสือ โครงการขจัดความอดยากหิวโหย  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทางสโมสรโรตารีซึ่งเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในชุมชนท้องถิ่นและสังคมโลก