พฤหัสบดี ก.พ. 22

เยียวยาผู้ประสบปัญหาที่ราชประสงค์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

  

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ จ.ภูเก็ต ว่า ขณะนี้มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ มีความคืบหน้าไปมากพอสมควร ซึ่งมีการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้วถึงสามครั้งและได้พิจารณากันหลายเรื่อง

 

โดยเรื่องแรกพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ซึ่งจะช่วยโดยการผ่อนผันขยายระยะเวลาของการคืนภาษีออกไปอีกประมาณ 2 เดือน นับจากวันที่การชุมนุมยุติ แต่ในส่วนของภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย จะต้องไปพูดคุยกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้ง

 

ในเรื่องของลูกจ้าง โดยเฉพาะกรณีที่นายจ้างจะต้องส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคมก็จะขยายระยะเวลาออกไปอีกประมาณ 180 วัน ซึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างทางท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยส่วนนี้จะมีลูกจ้างอยู่ 2 3 กลุ่มด้วยกัน ในกลุ่มของลูกจ้างนอกระบบหรือลูกจ้างในระบบก็ตามที่ตกงานแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงเป็น เพราะตัวเลขจะหาได้ยาก เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างรายวัน ทำงานจ้างโดยไม่ได้ลงทะเบียนกัน กำลังให้ทางกระทรวงแรงงานกับทางนายจ้างที่อยู่ในระบบ เช่น ในกกลุ่มของห้างสรรพสินค้า หรืออยู่ตามร้านอาหารต่างๆ ให้ช่วยแจ้งเราหน่อย เพื่อรวบรวมตัวเลขข้อมูลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือ

 

กลุ่มของลูกจ้างที่ยังไม่ตกงาน แต่นายจ้างต้องแบกภาระค่อนข้างมาก แม้จะมีเงินเดือนแต่ค่อนข้างน้อย เพราะรายได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากค่าคอมมิชชั่น หรือ เซอร์วิสชาร์จ ซึ่งจะมากกว่าเงินเดือนปกติ เมื่อนายจ้างต้องมาแบกรับภาระเองทั้งหมด ก็จะต้องมาพิจารณากับว่ารัฐจะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง เพื่อช่วยประคับประคองลดภาระและช่วยให้ลูกจ้างไม่ตกงาน

 

อย่างไรก็ตามนางอัญชลี กล่าวด้วยว่า หากการชุมนุมยุติในเวลาอันรวดเร็ว มาตรการช่วยเหลือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบนั้นที่มีการหารือกันไว้ก็อาจจะมีการช่วยในเรื่องของการกระจายและระบายสินค้าด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือในส่วนของภาคท่องเที่ยวก็อาจจะเข้ามาช่วยในแง่ของการจัดดปรโมชั่นพิเศษ ซึ่งนอกจากได้พักในราคาถูกแล้วยังสามารถที่จะซื้อสินค้าในราคาถูกด้วย เพราะขณะนี้นักท่องเที่ยวหายไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คงต้องพูดคุยในรายละเอียดกันอีกครั้ง