เสาร์ ก.พ. 17

ราไวย์ของบ 20 ล.ปรับแหลมพรหมเทพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ทางเทศบาลฯ มีโครงการที่จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหลมพรหมเทพให้มีความสวยงามตลอดปี เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด แต่ปรากฏว่าในช่วงหน้าแล้งมักจะประสบกับปัญหาต้นตาลและหญ้าเหี่ยวเฉา

 

ทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบขาดความสวยงาม โดยได้เสนอของบประมาณภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของแหลมพรหมเทพให้มีความสวยงามตลอดปี

 

 

การปรับปรุงแหลมพรหมเทพโดยรอบดังกล่าวคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ทั้งในส่วนของการเพิ่มความสีเขียวบริเวณพื้นที่โดยรอบ การติดตั้งระบบการจ่ายน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ การปรับปรุงพื้นผิวและบริเวณลานโดยรอบซึ่งชำรุดแตกร้าวจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 ที่ผ่านมา และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ให้สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติขึ้นไปชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกน้ำเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน แต่หากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจำนวนก็จะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว