เสาร์ ก.พ. 24

ปลัดจังหวัดวอนแจ้งเบาะแสเหตุไม่ปกติ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง "บทบาท หน้าที่ ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจำนวน 150 คน ที่ห้องสวนหลวงโรงแรมคาทีน่าภูเก็ต

ตอนหนึ่งว่า ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติในปัจจุบัน ทางจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง จะต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังเหตุร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

อย่างไรก็ดี ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวด้วยว่า ทางจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกฝ่าย และประชาชนทั่วไป ช่วยเป็นหูเป็นตา คอยสอดส่องดูแล โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือความไม่ชอบมาพากลในพื้นที่ต่างๆ และให้รีบแจ้งเบาะแสผู้ที่ก่อเหตุร้ายต่างๆ ไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ เพื่อจะได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ไประงับเหตุได้ทันการณ์