จันทร์ ก.พ. 19

บวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ที่พลับพลาที่ประทับ สวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 87 ปี ที่จากไปของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ หงษ์หยก ประธานคณะกรรมการศาลกรมหลวงชุมพรฯ จ. ภูเก็ต โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 87 ปี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อแผ่นดินนับอเนกประการและเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพี่น้องชาวไทยทั้งแผ่นดิน ทางคณะกรรมการฯ จึงได้จัดพิธีบวงสรวงขึ้นในวันนี้ กิจกรรมเริ่มจากพิธีทหารเรือกองเกียรติยศ อัญเชิญธงราชนาวีขึ้นสู่ยอดเสา พิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณของพระองค์ท่าน การถวายรายงานประวัติย่อเพื่อเทิดพระเกียรติ  กองทหารเกียรติยศยิงปืนถวาย  19  นัด พระสงฆ์  9 รูป เจริญพระพุทธมนต์   นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 19-29 พ.ค. 53 จะมีการจัดงานครบรอบ 87 ปี วันอาภากร ซึ่งมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและการแสดงมหรสพพื้นบ้าน เป็นต้น

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ พระเจ้าลูกยาเธอใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ราชสกุลวงศ์เป็น พระองค์ที่ 28 ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ ประสูติใน พระบรมมหาราชวัง เมื่อเดือนอ้ายปีมะโรง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2423 เป็นพระลูกเจ้ายาเธอพระองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดา โหมด ธิดาเจ้าพระยา สุรวงษ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงมีพระกนิษฐาและพระอนุชา อีก 2 พระองค์ คือพระองค์เจ้าหญิง อรองค์ อรรคยุพา และ พระองค์เจ้าสุริยง ประยุรพันธ์  พระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือต่อไปทรงศึกษาในหลักสูตรชั้นสูงของโรงเรียนนายเรืออังกฤษนับเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ 6 ปีเศษ จึงได้เสด็จกลับประเทศไทยโดยทางเรือพ.ศ. 2466 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เสด็จในกรมฯ ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่อจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงดำรงตำแหน่งได้ไม่นานก็ได้กราบบังคมลาออกจากราชการ เพื่อพักผ่อนรักษาพระองค์ที่จังหวัดชุมพร ทรงถูกฝนประชวรเป็นพระโรคหวัดใหญ่ สิ้นพระชนม์ที่ ตำบลทรายรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 สิริพระชนมายุได้ 44 พรรษา กองทัพเรือไทยถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันอาภากร"