พฤหัสบดี ก.พ. 22

นายกฯ เตรียมลงรายละเอียดช่วยเหลือ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
 

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกระแสข่าวลือว่านายกรัฐมนตรีถอดใจ ว่า ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้พิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่าเป็นอย่างไร ส่วนตัวเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่สามารถมองประเด็นได้ชัด มีความอดทนอดกลั่นสูงมาก หรือกล่าวกันทั่วๆ คือสามารถครองสติได้อย่างเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ถือว่านายกรัฐมนตรีเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามาก เพราะท่านเป็นคนดี ส่วนเรื่องของการยุบสภาฯ แม้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี แต่คิดท่านคงจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศกลับมาให้ได้ก่อน ขณะเดียวกันก็ดำเนินการในส่วนของแผนปรองดองให้ได้ก่อน

 

 

 

อย่างไรก็ตามนางอัญชลี กล่าวด้วยว่า จากการเหตุความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครและอีกหลายๆ จังหวัด นั้นคงต้องพิจารณาใน 2-3 มิติ เพราะเกิดเหตุในช่วงเวลาเดียวกันที่วิกฤตมาก โดยในส่วนของ ศอฉ.จะดูในเรื่องของความมั่นคง การก่อการจราจล ผู้กระทำความผิด จะต้องมีการแยกเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการก่อจราจลไม่ใช่เรื่องของการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตยตามที่มีการกล่าวอ้างและเป็นภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในขณะนี้

 

 

นายกรัฐมนตรีให้ความห่วงใยกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยได้ให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมาแก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง มีทั้งคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ประสบภัยดังกล่าว จากก่อนหน้านี้มีคณะทำงานซึ่งมีนายกอรปศักดิ์ สภาวสุ เป็นประธานโดยดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวณสี่แยกราชประสงค์ บริผ่านฟ้า และบางจุดในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ขณะนี้ได้ลุกลามออกไปค่อนข้างมาก ซึ่งทางคณะทำงานกำลังอยู่ระหว่างการหารือลงในรายละเอียดเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือซึ่งจะต้องแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การประกันวินาศภัย เนื่องจากมีการจุดไฟเผาและจราจลค่อนข้างมาก เป็นต้น โดยในการทำงานนั้นจะมีการประสานกับทางกระทรวงการคลัง เพราะจะเป็นการเยียวยาครั้งใหญ่

 

 

นางอัญชลี กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของสื่อก็เป็นอีกกลุ่มที่จะต้องเข้าไปดูแล้วเพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีความพยายามในการบิดเบือนข้อเท็จจริงค่อนข้างมาก แต่ก็ยังมีความโชคดีที่ทางหน่วยงานภาครัฐมีภาพประกอบว่าแท้จริงเป็นเช่นไร ที่สำคัญคือในส่วนของต่างประเทศ ซึ่งก็คงจะต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ไม่เช่นนั้นแล้วจากเรื่องที่รู้กันชัดเจนแน่นอนแล้วแต่ในต่างประเทศเราไม่รู้ว่ามีการสื่ออกไปในช่องทางใดบ้างและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ จึงเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็จะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจจากหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งจะเดินทางไปชี้แจงที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

 

 

นางอัญชลี กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น คิดว่าเป็นไปได้ด้วยดีในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากขณะนี้สามารถแยกภาพได้ชัดเจนแล้ว ในส่วนของแกนนำส่วนหนึ่งก็ได้มีการไปมอบตัวแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนเรื่องของผู้ก่อการร้าย เป็นหน้าที่ของ ศอฉ.ที่จะต้องนำความสงบสุขกลับคืนมาให้ได้ โดยในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ กอรมน.ในพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการร่วมมือระหว่างกันกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องมีความเข้มแข็ง หากสามารถจัดระบบได้ความสงบก็คงจะกลับคืนมาได้โดยเร็ว

ระยะนี้อยากให้พี่น้องประชาชนใช้ความอดทน เสียสละช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตปกติชั่วคราวโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ สำคัญที่สุดการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้กับรัฐบาลนางอัญชลีกล่าว