พฤหัสบดี ก.พ. 22

ส.ส.ภูเก็ต วอนเร่งฟื้นความเชื่อมั่นต่างชาติ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ ชุมนุมทางการเมือง ว่า การชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมถึงเหตุจลาจลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลกระทบต่อทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหาย และกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศอย่างมาก นอกจากนี้ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังภูเก็ตชะงักลง เนื่องจากจากหลายประเทศประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังเดินทางเข้ามา ประเทศไทย

          ทั้งนี้ในฐานะที่เป็น ส.ส.จังหวัดภูเก็ต ตนและนายทศพร เทพบุตร ได้ยื่นหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ แม้ไม่เป็นพื้นที่การชุมนุม แต่ก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมทำให้มีนักท่องเที่ยวที่เข้าพักน้อยลง โดยขอให้รัฐบาลดำเนินการสองส่วน คือ เร่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่น  ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงกับเอกอัครทูต ต่างชาติไปแล้ว และส่วนที่สองขอให้รัฐบาลเร่งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและภาคแรงงาน ส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวดูแลในเรื่องภาษี การลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน นายเรวัตกล่าว