อังคาร ก.พ. 20

กาชาดและรพ.กรุงเทพมอบขาเทียม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กาชาดและรพ.กรุงเทพมอบขาเทียม 

นพ.บดินทร์ ละเอียด รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพภูเก็ต และปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะ ให้การต้อนรับ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ตและคณะ ในโอกาสแสดงความยินดี กับนายสุเทพ กำเนิดตัน อายุ 70 ปี ที่ได้รับขาเทียมใหม่ ณ โรงพยาบาาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเหล่ากาชาดจ.ภูเก็ต ศูนย์กายอุปกรณ์เทียม (Scandinavian Orthopaedic Laboratory) และรพ.กรุงเทพภูเก็ต ทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น