อังคาร ก.พ. 20

พิจารณาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 24 พฤศิกายน 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่ง แวดล้อมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 19/2558 เพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภทที่อยู่อาศัย และบริการชุมชน ที่เข้าข่ายจะต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความเห็นเบื้อง ต้นให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณาตามขั้นตอนโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและบริษัทผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยื่นเสนอขออนุญาต เข้าร่วม 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะกรรมการมีมติให้ไปดำเนินการแก้ไขและขอทราบราย ละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2, โครงการ Title Residencies (Naiyang-Phuket ), โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 3 ชั้น จำนวน 26 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต, โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ภูโสภา จำนวน 20 ห้องพัก ตั้งอยู่ ซอยเทพอนุสรณ์ 5 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และโครงการโรงแรมไตรตรัง ไพรเวท วิลล่า จำนวน 78 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เข้าสู่การพิจารณาจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะปาร์ค คอนโดมีเนียม บายพนาสนธิ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้, โครงการ The Residences at MontAzure ต.กมลา อ.กะทู้ และโครงการกมลา รีโซเทล ต.กมลา อ.กะทู้