พฤหัสบดี ก.พ. 22

รพ.วชิระภูเก็ตจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
 

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 19 เมษายน 53 ที่ผ่านมา ที่บริเวณชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนา ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นประธานการแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุปี 2553 โดยมีนายแพทย์วีระวัฒน์ ยอแสงรัตน์ รอง ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แพทย์ พยาบาล แขกผู้มีเกียรติ และผู้สูงอายุเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้นายแพทย์เจษฎา ได้กล่าวว่า การจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ และให้บริการตามนโยบายของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกถึงความสำคัญของตน รู้หลักในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่อชีวิตตนเอง

นายแพทย์เจษฎา กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติสู่ชุมชน และโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมมุทิตาจิตผู้สูงอายุก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดีๆ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุด้วยการทำพิธีรดน้ำดำหัว และเพื่อขยายการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพในผู้สูงอายุที่มารับบริการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2553ขึ้น ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ