พฤหัสบดี ก.พ. 22

สหพันธ์แรงงานยื่นข้อเรียกร้องสัตยาบัน ILO

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

           

            เมื่อเวลา 15.20 น.วันที่ 20 เมษายน 2553 นายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนอีกจำนวนหนึ่ง ได้เข้าพบนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องทำงานศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 โดยมีนายเวียง สุวรรณะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วม

 

นายวิจิตร กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้อเรียกร้องในระดับชาติขององค์กรแรงงานต่าง ๆ ในประเทศไทย คือ การเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งเป็นอนุสัญญาหลัก 2 ฉบับ ในทั้งหมด 8 ฉบับ ที่ประเทศสมาชิกของ ILO ต้องให้สัตยาบันรับรอง (Core Labour Standard) ซึ่งอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้ใช้แรงงาน คือ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่ 98 ว่าด้วยเรื่องการรวมตัวร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งรัฐบาลไทยยังไม่ให้สัตยาบันรับรอง ทั้งๆ ที่ ILO ได้ประกาศในปี 2541 ให้อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ อยู่ในปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

 

จากการที่รัฐบาลไม่รับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้แรงงานมีข้อจำกัดในการรวมตัวจัดตั้งเป็นองค์กรของคนงานและมีข้อจำกัดในการเจรจาต่อรอง ทำให้มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากที่เป็นแกนนำในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรแรงงานถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้การรวมตัวของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยอยู่ในจำนวนที่ต่ำมากหรือประมาณ 500,000 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.4 จากกำลังแรงงานทั้งหมดประมาณ 35 ล้านคน

 

ขณะที่นายตรี กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะรีบดำเนินการส่งให้กับทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงและรัฐบาลต่อไป เพราะทราบในเบื้องต้นว่าทางกระทรวงแรงงานได้รับในหลักการแล้ว