ศุกร์ ก.พ. 23

อธิบดีกรมการปกครองฝากอส.ภูมิใจในเกียรติยศ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
ดัชนีบทความ
อธิบดีกรมการปกครองฝากอส.ภูมิใจในเกียรติยศ
หน้า 2
ทุกหน้า
 

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 21 เมษายน 53 ที่ห้องประชุม 1 อาคารหลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายวิโรจน์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายความมั่นคง นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอำเภอถลาง นายอำเภอกะทู้ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังนโยบาย