พฤหัสบดี ก.พ. 22

ศาลเด็กจัดงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม 53

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 21 เมษายน 53 ที่ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต นางเมธินี ทิพย์มณเฑียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้เป็นประธานจัดงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2553 โดยมี พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม ผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้ถูกคุมประพฤติ เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มารับบริการเข้าร่วม

 

นางเมธินี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว นอกจากจะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อวงการศาลยุติธรรมแล้ว ยังเพื่อให้ข้าราชการศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการ

สำหรับกิจกรรมงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 24 เมษายนนี้ ซึ่งในส่วนของศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ประกอบด้วย การพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม, กิจกรรมศาลยุติธรรมน้อมเกล้า ร่วมใจถวายพ่อหลวง, กิจกรรมศาลยุติธรรม...สานฝัน เพื่อวันของน้องและคนชรา โดยร่วมรับบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา หนังสือเรียน ชุดนักเรียนมือสอง เพื่อนำไปบริจาคแก่นักเรียนยากจน หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล การร่วมรับบริจาคแว่นสายตาสำหรับคนชราที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งมีความบกพร่องทางสายตา, กิจกรรมการนำของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้แก่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และกิจกรรมงานแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานวันศาลยุติธรรม โดยจะมีไปจนถึงวันที่ 24 เมษายนนี้