พฤหัสบดี ก.พ. 22

ทต.วิชิตเปิด Wi-Fi สวนสาธารณะ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
   

นายกรีฑา แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทางเทศบาลฯ ได้จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2553 ขึ้นที่บริเวณสวนศรีภูวนาถ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าใจ และตระหนักถึงการจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย กระตุ้นให้ประชาชนสนใจการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อพัฒนางานด้านโภชนาการอาหารให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวิชิต

           

            สภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลวิชิตเกิดการขยายตัวของสังคมเมือง ทำให้รูปแบบวิถีดำเนินชีวิตของประชาชน ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องแบกรับปัญหาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเรื่องภัยและสารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร การมุ่งควบคุมสุขลักษณะของวัตถุดิบอาหาร สถานประกอบการอาหาร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างหนึ่ง ที่ทางพื้นที่ให้ความสำคัญ เพื่อทำให้เทศบาลตำบลวิชิตเป็นชุมชนอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ บริโภคได้อย่างมั่นใจนายกรีฑากล่าว

            

             อย่างไรก็ตามนายกรีฑา กล่าวด้วยว่า ในโอกาสเดียวนี้ยังได้มีการเปิดโครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ Vichit Wi-Fi ภายในสวนสาธารณะศรีภูวนาถ ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงในช่วงแรกจะเปิดให้บริการที่ความเร็ว 1 Mbps โดยหนึ่ง User ใช้บริการได้ 2 ชั่วโมง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงทะเบียนรับ Username และ Password สามารถใช้กับโน้ตบุ๊ก หรือพ็อกเก็ต พีซีโฟน โดยความร่วมมือกับทางบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตยังมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สูง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวที่มักมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการสื่อสารไร้สาย โดยระบบอินเตอร์เน็ต ถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง