ศุกร์ ม.ค. 19

ประธานใหม่ตั้งกองทุนช่วยการศึกษา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

          นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต สมัยที่ 18 กล่าวภายหลังการจัดพิธีรับมอบตำแหน่ง ว่า มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งสุสานฌาปนกิจสถาน เพื่อสงเคราะห์คนยากจนไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยธรรมชาติอันร้ายแรงต่างๆ รวมทั้งดำเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 

            นโยบายการทำงานหลังจากรับตำแหน่ง นอกจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้ว จะเสริมในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ เนื่องจากมองว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ส่วนของรายละเอียดจะต้องหารือกันในคณะกรรมการอีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นางเบญจวรรณ กล่าว

 

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์กู้ชีพในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ถลางและกะทู้ จำนวนรวมประมาณ 70 คน พร้อมรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวนประมาณ 14 คัน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จำเป็นในการช่วยชีวิตอย่างครบถ้วน เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตัดถ่าง เป็นต้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สิน โดยไม่มีการจัดคนออกไปเรี่ยไรเงินตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นหากพบเห็นบุคคบที่ไปทำการเรี่ยไร หรือกรณีที่พนักงานขับรถรถกู้ชีพกู้ภัย ปฏิบัติหน้าที่ไม่ดี กระทำกิริยาไม่เหมาะสม ให้โทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076–211– 706

                                                             

            สำหรับกิจกรรมหลักที่มูลนิธิฯ ดำเนินการ ประกอบด้วย สงเคราะห์โลงศพแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า, สงเคราะห์จัดเก็บศพผู้ไร้ญาติไปฝังฝากโดยไม่คิดมูลค่า, สงเคราะห์เคลื่อนย้ายศพตามคำร้องขอ ภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่คิดมูลค่า, สงเคราะห์ค่าโดยสารรถยนต์ ค่าอาหาร ส่งผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา, ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงพยาบาล ส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ บรรเทาทุข์ผู้ที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล, บรรเทาทุกข์ผู้ที่ประสบอัคคีภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ, บริจาคข้าวสารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสปีละ 2 ครั้ง, บริจาคทานตามประเพณี (ทิ้งกระจาด) ปีละ 2 ครั้ง ร่วมการกุศลด้านอื่นๆ กับหน่วยงานทางราชการและหน่วยงานองค์กรการกุศลต่างๆ, จัดงานมหากุศลขุดกระดูกของศพผู้ไร้ญาติขาดมิตรหรือศพที่ไร้การเซ่นไหว้ ตามประเพณีมาประกอบพิธีทางศาสนา ฌาปนกิจแล้วนำอัฐิไปบรรจุ ณ สุสานรวมมิตร (เขารัง) เพื่อทำการประกอบพิธีเซ่นไหว้เป็นประจำทุกๆ ปี, ฝ่ายกรรมพิธี โดยองค์เทพเจ้าโป๊ยจุนเซี้ยฮุด ได้แผ่เมตตา ช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ เวทนา และช่วยรักษาผู้เจ็บป่วยเป็นไข้ ช่วยแนะนำในพิธีมงคล หาพื้นที่มงคล บำเพ็ญการกุศลต่างๆ ประกอบกิจกรรมร่วมกับสมาคมและมูลนิธิต่างๆ ในเครือของมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย(พ้งไล้เลี่ยงเกาะ) มีสาขารวม 34 แห่งทั่วประเทศ สงเคราะห์ช่วยเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุพิบัติภัยสึนามิ จากสุสานไม้ขาว จ.ภูเก็ต และสุสานบางมะรวน จ.พังงา กลับภูมิลำเนา