ผู้ประกอบการและชาวบ้านทำความสะอาดหาดไตรตรัง

พิมพ์


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ที่บริเวณชายหาดไตรตรัง บริษัท The Emerald Bay Resort Co.,Ltd. ร่วมกับ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหน้าหาดไตรตรัง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และยังเป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เป็นที่พบเห็นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาพักผ่อนบริเวณหาดไตรตรัง 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 100 คน และสามารถเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลหน้าหาดได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หาดไตรตรังเป็นหาดที่อยู่ทางด้านใต้ของหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นหาดที่มีความสงบ ร่มรื่น ธรรมชาติสวยงาม และยังเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติจำนวนมาก