ชาวภูเก็ตแห่โอนบ้านหลังรัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

พิมพ์


จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 13 ตุลาคม 2558 ที่มีมาตรการการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอน และจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งได้ออกประกาศเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2558 ถึง 28 เมษายน 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน ส่งผลให้ที่จังหวัดภูเก็ตเริ่มคึกคักโดยเฉพาะที่สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต มีประชาชน ตัวแทนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน มาเข้าคิวรอ ยื่นเอกสาร หลักฐาน เพื่อทำธุรกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก

นายวัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากมาตรการดังกล่าวเริ่มมี ผลบังคับใช้เมื่อ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยในวันแรกมีผู้มาใช้บริการจำนวนกว่า 20 ราย แต่ในวันถัดมา ก็ได้มีประชาชนมาติดต่อทำธุรกรรมเมมากขึ้น และยังประชาชนบางส่วน ยังอยู่ในช่วงเตรียมการเนื่องจากมาตรการนี้มีระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานที่ดินภูเก็ตได้มีการเตรียมการ ซักซ้อมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการ เนื่องจากผู้มายื่นแต่ละรายอาจมีความเข้าใจรายละเอียดที่อาจจะตรงและไม่ตรง ตามหลักเกณฑ์ จึงต้องเตรียมพร้อมในการทำความเข้าใจ 

นอกจากนี้ยังเตรียมเพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งจะต้องทำงานเป็นทีมเพื่อให้มีความรวดเร็ว แต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่จะมาใช้บริการว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ว่า นิติกรรมประเภทไหน ที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียม เช่น “กรณีที่ดินเปล่าที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จะไม่ได้รับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมจะต้องเป็นที่ดินพร้อมบ้าน และโครงการบ้านจัดสรร หรือ คอนโดฯ 

และสิ่งสำคัญคือ ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังแรกที่จะได้รับสิทธิ์ จะเคยซื้อมาแล้วกี่หลัง ก็สามารถรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมได้หมด ยกเว้นแค่ที่ดินเปล่าที่ไม่มีการจัดสรร ”และอีกประการในส่วนของรายที่มีการซื้อขายและมีการจดจำนอง ผู้จำนองจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการประกันมูลหนี้การซื้อขาย ถ้าไปประกันหนี้อื่นๆ ที่ไม่ใช่ ประกันมูลหนี้การซื้อขาย จะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมในส่วนนั้น สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าสามารถรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมได้หรือไม่นั้น สามารถเดินทางมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเฉพาะในวันและเวลาราชการ