“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณลานจอดรถหน้าตึกอันดามัน และศาลาอบอุ่นรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ เป็นประธานเปิดงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวชิระ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ สร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทยภายในจังหวัดภูเก็ต เช่น พิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ การตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแสดงฤๅษีดัดตน และ การให้บริการหัตถบำบัด