มินิมาราธอนวิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ ครั้งที่ 3

พิมพ์


เมื่อวันที่ 24 พ.ย.58 บริเวณลานชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นายปนัสย์ พุกโพธิ์ ผู้จัดการสาขา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต

นายวีรศักดิ์ มโนสุนทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมผู้ปกครองนักเรียน นางสาวพรยมล ขรรค์วิไลกุล ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รุ่นที่ 9 ร่วมแถลงข่าว “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ Phuket Ole Town Run มินิมาราธอนการกุศล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ครั้งที่ 3” ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคมนี้ โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 

วัตถุประสงค์ของจัดงานแข่งขันมินิมาราธอนการกุศล “ วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ Phuket Ole Town Run ครั้งที่ 3” เพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาการศึกษาพร้อมจัดซื้อรถมินิโพถ้องไว้ใช้ในศูนย์ การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งทางโรงเรียนฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดสร้างขึ้น 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพให้แพร่หลายมากขึ้นด้วย 

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และ ฟันรัน 4 กิโลเมตร ค่าสมัครคนละ 300 บาท (ทั้ง 2 ประเภท) รางวัล ประกอบด้วย ถ้วย Overall รุ่นมินิมาราธอนชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลของ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนรุ่นฟันรัน จะได้รับถ้วยรางวัลของ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 

ในรุ่นมินิมาราธอน ยังมีถ้วยรางวัลสำหรับ ชาย อันดับ 1-10 และ หญิง อันดับ 1-5 รวมทั้งเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 400 ท่านแรก ส่วนฟันรัน มีถ้วยรางวัลสำหรับ ชาย อันดับ 1-7 และหญิง อันดับ 1-5 รวมทั้งเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 600 ท่านแรก พร้อมเสื้อที่ระลึกสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพรยมล ขรรค์วิไลกุล ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รุ่นที่ 9 โทร 081-3701860 และ ฝ่ายบริหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โทร 076-211463 หรือ 076-223519