สภ.กะทู้ จับมือผู้ประกอบการต้อนรับ High Season

พิมพ์


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภ.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผกก.สภ.กะทู้ นำโดย พ.ต.ท.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รอง ผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย, พ.ต.ท.ประมวล จ่ายกระโทก สวป.ฯ , พ.ต.ท.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ สว.สส.ฯ พร้อมชุดปฏิบัติการสายตรวจพิเศษเดินเท้าบางลา ได้มีการประชุมหารือวางแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวร่วม กับผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่ และพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานบริการ

สำหรับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ ได้มีการลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยไม่ทำร้ายนักท่อง เที่ยว ระหว่าง สภ.กะทู้ กับ ผู้ประกอบการสถานบริการ, มีการชี้แจงทำความเข้าใจ “สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว” และ “ปฏิบัติการ 10 กลุ่ม ต้องห้าม” ตามนโยบายการท่องเที่ยว, เชิญชวน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายตาสัปปะรด แจ้งเหตุสิ่งผิดปกติต่างๆ พร้อมขอความร่วมมือในการสำรวจ CCTV ให้มีความพร้อมใช้การได้ การปรับมุมกล้อง ติดตั้งเพิ่มเติมจุดอับ จุดเสี่ยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

ตามมาตรการความมั่นคงเพื่อป้องกันเหตุวินาศกรรม แต่มิให้ตื่นตระหนก, ประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังตนเองในเบื้องต้นเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม ในเรื่องสถานที่จอดรถ จุดเสี่ยง การลืมกุญแจรถเสียบคาไว้, กำชับห้ามมิให้มีการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบในสถานบริการโดยเด็ดขาด และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ซึ่งได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

อย่างไรก็ตามการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมามักเกิดเหตุพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานบริการ ทำร้ายนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบกับในขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สภ.กะทู้ ได้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้คอยตรวจ ตราทั้งในถนนบางลา และพื้นที่โดยรอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.กะทู้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น โดยมีสาระสำคัญให้ผู้ประกอบการสถานบริการร่วมเป็นภาคี เครือข่าย ไม่สนับสนุน การทำร้ายนักท่องเที่ยว ตลอดจนไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับราคาการใช้บริการในรูปแบบต่างๆ