การท่าฯ ภูเก็ตซ้อมกู้ภัย–กู้ชีพทางทะเล

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 บริเวณริมทะเลหาดในยาง หน้าสโมสรวิทยุการบินภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต จัดให้มีการการฝึกซ้อมการกู้ภัย –กู้ชีพผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งเป็นครั้งแรกของท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในภูมิภาค ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร “การกู้ภัยทางทะเลของท่าอากาศยานภูเก็ต” กำหนดระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2558 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต น.อ.พงจักร อุไรมาลย์ ผู้บังคับการหมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาค 3 ผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต 

ผู้แทนจากวิทยุการบินภูเก็ต ผู้แทนจากสายการบินต่างๆ ผู้นำชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานภูเก็ตที่เกี่ยวข้องร่วมชมการฝึกซ้อม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เฮลิคอปเตอร์ จากหมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 3 เรือยางจากตำรวจน้ำภูเก็ต เป็นต้น 

โดยมีการสมมติสถานการณ์ ว่า เกิดเหตุเครื่องบิน Private ซุปเปอร์คิงห์แอร์ แบบ 350 ตกในทะเล เนื่องจากขณะนั้นได้เกิดกระแสลม Wind Shear ห่างจากชายฝั่งด้านหัวทางวิ่ง 09 ประมาณ 1 กิโลเมตร และภายในตัวเครื่องมีลูกเรือและผู้โดยสาร จำนวน 10 คน โดยลำตัวอากาศยานค่อยๆ จมลงในทะเล แต่ผู้โดยสารและลูกเรือสามารถหนีออกมาภายนอกอากาศยานได้ 

หลังจากศูนย์รักษาความปลอดภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานได้รับแจ้ง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และประสานหน่วยที่เกี่ยวเข้าทำการช่วยเหลือ ประกอบด้วย หมวดบินเฉพาะกิจฯ ทีมช่วยเหลือกู้ชีพไลฟ์การ์ด และทีมประดาน้ำ พร้อมเรือยางออกปฏิบัติช่วยเหลือนำผู้ประสบเหตุขึ้นฝั่งและนำส่งโรงพยาบาล