จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ป้องชีพ ป้องภัย”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 อ.เมือง ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปล่อยแถวตำรวจจราจร อาสาสมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงภูเก็ต ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต ปภ.จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิอาสาสมัคร เข้าร่วมดำเนินการจำนวน 66 คน

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการปล่อยแถวตำรวจจราจร อาสาสมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ได้มอบนโยบายและสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในฐานะหน่วยงานกลางบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ดำเนิน การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เห็นเป็น รูปธรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลังเกิดภัย 

โดยเน้นมาตรการเชิงป้องกัน “ป้องชีพ ป้องภัย” เริ่มดำเนินการตามมาตรการแรก คือ การแก้ไขปัญหาจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณที่กำลังก่อสร้าง จำนวน 3 จุด คือ แยกโลตัส แยกบางคู และแยกไทวัสดุ พร้อมทั้งให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร ทั้งแสงสว่าง กรวยและแบริเออร์ นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าตำรวจจราจรและอาสาสมัคร เข้าอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในชั่วโมงเร่งด่วน คือช่วงเช้า เวลา 07.00 ถึง 08.30 น. และช่วงเย็นเวลา 16.30 ถึง 18.30 น. ตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงด้วย