เซี่ยเหมินกระชับความสัมพันธ์ภูเก็ต

พิมพ์


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี และนายโชคดี อมรวัฒน์ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับ Ms. Hong Biling รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต และขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ว่าฯ พร้อมทั้งได้มีการหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและการสถาปนาความสัมพันธ์การเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกับ จังหวัดภูเก็ต 

Ms.Hong Biling รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำเมืองเซี่ยเหมิน กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้มาด้วยความตั้งใจ จริงใจและความปรารถนาดี ประการแรกมาเพื่อแสดงความยินดีกับนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดาที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต และขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี สมเกียรติและอบอุ่น เสมือนกับการต้อนรับญาติพี่น้อง และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งในเรื่องของการท่อง เที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงการมาติดตามความคืบหน้าการสถาปนาความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่าง ภูเก็ตกับเซี่ยเหมิน 

นอกจากนี้ยังเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะ เดินทางไปร่วมงาน Culture Festival ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญมาก และหากเป็นไปได้ก็อยากให้มีการลงนามสถาปนาความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่าง กันในช่วงดังกล่าวด้วย 

ขณะที่นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา กล่าวว่า รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำเมืองเซี่ยเหมิน และคณะ เดินทางมาเยี่ยมจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อกระชับความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดภูเก็ต และเมืองเซี่ยเหมินที่มีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการสถาปนาความร่วมมือการเป็นเมืองพี่เมือง น้องระหว่างกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร หากทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็อาจจะมีการลงนามกันในคราวที่ตนจะเดินทางไปเยือนเมืองเซี่ยเหมิน ตามคำเชิญของรองเลขาธิการฯ ในช่วงเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดงาน Culture Festival