เตรียมจัดงาน ANDAMAN TRAVEL TRADE 2015

พิมพ์


เชิญตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจาก 27 สำนักงาน ททท. ทั่วทุกภูมิภาคของโลก พบผู้ประกอบการไทย ชูคำขวัญ Discover Andaman-Explore Happiness "ค้นหาอันดามัน-หยั่งรู้ความสุข" ดึงดูดนักท่องเที่ยว เน้นความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัด ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเพิร์ล อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสันติ ป่าหวาย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต และนายภูริต มาศวงศ์ศา อุปนายกฝ่ายตลาดต่างประเทศ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน The 7th ANDAMAN TRAVEL TRADE 2015 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กำหนดจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากนโยบายการทำตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการตลาดการท่องเที่ยวอย่างต่อ เนื่องของโครงการ Andaman Travel Tradeในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนองและตรัง มีจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 19.3 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 21.5 ล้านคน ในปี 2557 ได้ตั้งเป้าหมายว่าการจัดงาน Andaman Travel Trade 

ในครั้งนี้จะเพิ่มอัตราการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็น 25 ล้านคน ในปี 2559 ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในปี 2556 มีรายได้ 3.2 แสนล้านบาท ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 3.6 แสนล้านบาท และในปี 2558 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 แสนล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 11 

ด้านนายภูริต มาศวงศ์ศา อุปนายกฝ่ายตลาดต่างประเทศสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงการจัดงาน Andaman Travel Trade ว่า การจัดงานได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เป็นการนำตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากต่างประเทศ มาพบปะเจราจาซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน กลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสพบปะกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้สามารถแนะนำสินค้าของตนเองได้ 

โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Discover Andaman-Explore Happiness "ค้นหาอันดามัน-หยั่งรู้ความสุข" ชูจุดเด่นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ เพื่อให้กลุ่ม 5 จังหวัดอันดามัน นำไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีผู้ประกอบการนำเที่ยวนำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานต่างประเทศ 27 สำนักงาน จำนวน 226 ราย 

และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว รถเช่า สายการบิน จำนวนกว่า 100 ราย เข้าร่วมงาน ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะได้นำจุดเด่นของแต่ละจังหวัด มาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวจะเป็นคำตอบของคำขวัญที่ว่า “ค้นหาอันดามัน – หยั่งรู้ความสุข” ได้อย่างแท้จริง