ไข้เลือดออกภูเก็ตน่าห่วง

พิมพ์

 

           นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วจำนวน 123 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่ามาก โดยอัตราการป่วยอยู่ที่ 30 ต่อแสนประชากร และสำหรับภูเก็ตพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ

สถานการณ์ของผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม2553 ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝน มีอากาศร้อนชื้นทำให้ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคมีการขยายตัวได้เร็วขึ้น ที่ผ่านมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนที่จะต้องช่วยกันดูแลบ้านเรือนของตัวเองให้สะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านให้หมดไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาด นอกจากนั้นยังได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการพ่นควันกำจัดยุง และการใช้ทรายอะเบท