พร้อมจัดประชุมวิชาการบาบ๋า – เพอรานากัน

พิมพ์

  

นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน กล่าวว่า สมาคมเพอรานากันซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชุมนานาชาติ วัฒนธรรมบาบ๋า-เพอรานากัน สายธารเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีนขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค นี้ ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมบาบ๋า-เพอรานากันท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วัฒนธรรมบาบ๋า-เพอรานากัน สายธารเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีนโดยทางคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมสาธิตพิธีวิวาห์บาบ๋าขบวนแห่ ไหว้ฟ้าดิน ผ่างเต๋รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรมบาบ๋า-เพอรานากัน ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสาธิตการปักชุดย่าหยา การปรุงอาหารบาบ๋าที่มีชื่อเสียง เช่น อาจาด โอ๊ะเอ๋ว อาโป้ง เป็นต้น

 

นายแพทย์โกศลกล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นทางสมาคมเพอรานากันยังได้จัดทำแบบจำลองพิพิธภัณฑ์บาบ๋าเมืองภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้วย ซึ่งทางสมาคมเพอรานากันร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและชมรมวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งภูเก็ตจะดำเนินการบูรณะอาคารชาร์เตอร์ด และอาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่ ที่เป็นอาคารสองชั้นทรงชิโนโปรตุกีส ถนนพังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บาบ๋า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งของโบราณวัตถุ เครื่องใช้เก่าแก่ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน หนังสือเรียบเรียงหลังฐานทางประวัติศาสตร์ ที่มาของวัฒนธรรมบาบ๋า เพอรานากันอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้อย่างยั่งยืนแก่คนรุนหลังและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตต่อไปในอนาคต

 

 

 

ด้าน นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ก่อตั้งสมาคมเพอรานากันกล่าวว่า สมาคมเพอรานากันนั้นเป็นสมาคมน้องใหม่ลำดับที่ 5 ในเครือสมาคมบาบ๋า-เพอรานากัน คำว่าเพอรานากันเป็นภาษามาลายู หมายถึงกลุ่มชนลูกครึ่งที่มังจะมีบิดาเป็นชาวต่างชาติ เช่นชาวจีน และมีมารดาเป็นชาวท้องถิ่นเช่น มาเลย์ ชวา ไทย หากเป็นผู้ชายเรียกว่า บาบ๋า

 

ส่วนผู้หญิงเรียกว่ายองย้า หรือย่าหยา โดยวัฒนธรรมบาบ๋า-เพอรานากัน ของไทยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองที่สวยงาม อาหารคาวหวานที่ได้รับอิทธิพลจากชาวฮกเกี้ยน รวมทั้งอาคารบ้านเรือนทรงชิโนโปรตุกีส เป็นต้น