แนะพื้นท่องเที่ยวเน้นเจาะตลาดเฉพาะ

พิมพ์

 

 

 

นายสมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะนี้ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นหรือกรีนซีซัน จึงทำให้อัตราการเข้าพักค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายน ส่วนเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่กรุงเทพฯ ทำให้ให้ภูเก็ตได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย ในการยกเลิกการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว แต่ก็เป็นเพียงผลกระทบในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วง

 

คือ การจองห้องพักที่จะเข้ามาใหม่ ซึ่งจากการสังเกตพบว่าจะลดน้อยลงและจะมีการจองเข้ามาช้ามาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวบางส่วน ไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางการเมืองของว่าจะมีเหตุอะไรลุกลามหรือรุนแรงต่อไปอีกไหม

 

 

 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกจดหมายชี้แจงสถานการณ์ท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต เป็นภาษาอังกฤษผ่านทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในต่างประเทศ หรือสำนักงานการบินไทย และบริษัทนำเที่ยวที่อยู่ในต่างประเทศที่มีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อแจ้งให้กลุ่มชาวต่างชาติได้ทราบว่า จ.ภูเก็ตไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น ประกอบกับ จ.ภูเก็ต มีสายการบินนานาชาติบินตรงเข้ามาหลายสายการบิน และการเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อมายังภูเก็ตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ซึ่งปรากฏว่าหลังการส่งจดหมายดังกล่าวออกไปก็มีการตอบรับกลับมาว่า ทราบว่าภูเก็ตไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร แต่เมื่อได้รับจดหมายยืนยันจากหน่วยงานของรัฐก็ยิ่งทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะชี้แจงไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว

 

 

 

นายสมบูรณ์ กล่าวด้วยว่า นอกเหนือจากจดหมายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวแล้ว ทางสมาคมฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอให้ทำประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในการดึงนักท่องเที่ยวกลับมา ด้วยการนำสื่อมวลชนจากต่างประเทศเข้ามาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพราะขณะนี้จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลยังสามารถที่จะขายได้ ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต พังงา สมุย หัวหิน พัทยา ฉะนั้นในระยะนี้การทำตลาดท่องเที่ยวจึงควรเน้นตลาดเฉพาะในแต่ละพื้นที่