ไฟเออร์ฟลายเพิ่มช่องทางสำรองที่นั่ง

พิมพ์

 

 

นางสาว Angelina C.Fernandez หัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ สายการบินไฟเออร์ฟาย (Firefly) ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองที่นั่งของสายการบินไฟเออร์ฟราย ซึ่งนอกจากการสำรองที่นั่งผ่านทางเวปไซด์และเอเย่นต์ต่างๆแล้ว ขณะนี้ยังเปิดให้บริการจัดโปรแกรมนำเที่ยวในช่วงวันหยุด Firefly Holidays ซึ่งมีทั้งที่พัก แพ็คเก็จทัวร์ และบัตรโดยสารในเส้นทางบินของไฟเออร์ฟราย และโปรแกรมการสำรองที่นั่งผ่านทางโทรทัศน์มือถือ หรือ Firefly Mobile Booking

 

ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการท่องเที่ยวมาเลเซียในการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย

 

สายการบินไฟเออร์ฟายเปิดให้บริการเส้นทางบินในประเทศไทย 2 จุด คือ ภูเก็ต กับเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ โดยในเดือนธันวาคมนี้จะเพิ่มเป็น 7 เที่ยวบินในเส้นทางบินสมุย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ภาพรวมของโหลดแฟกซ์เตอร์ทั้งขาไปและกลับเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 65-70% ซึ่งในบ้างช่วงเวลาก็มีอัตราโหลดแฟกซ์เตอร์สูงถึง 100 % ของที่นั่ง

 

 

นางสาว Angelina C.Fernandez กล่าวด้วยว่า การเปิดให้บริการเส้นทางบินจากประเทศมาเลเซียมายังภูเก็ตและสมุยในช่วงประมาณ 1 ปีเศษที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี และในเดือนธันวาคมนี้จะมีการเพิ่มที่ยวบินเส้นทางสมุยจาก 4 เที่ยวบินเป็น 7 เที่ยวบิน ส่วนของภูเก็ตนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากขณะนี้จำนวนเครื่องบินมีจำกัดเพียง 7 ลำ เป็นเครื่อง ATR 72-500 มีความจุ 72 ที่นั่ง ในแต่ละวันมีผู้โดยใช้บริการประมาณ 5,000 ที่นั่ง ในเส้นทางต่างๆ ทั้งภายในประเทศมาเลเซียซึ่งมีจุดปลายทางใน 8 เมือง เส้นทางระหว่างประเทศอีก 10 เส้นทาง ประกอบด้วยประเทศไทย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ในลักษณะของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ