ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภูเก็ตให้กำลังใจ ผู้ว่าฯ

พิมพ์

 

  

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ หลักฐาน ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.ภูเก็ต นำสมาชิกฯ จำนวนร่วม 100 คน มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อให้กำลังใจนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการที่ดีๆ เป็นประโยชน์ต่อชาวภูเก็ตต่อไป แม้จะมีปัญหาและอุปสรรค กับบางหน่วยงาน ส่งผลให้บางโครงการต้องหยุดชะงัก และไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

เช่น โครงการก่อสร้างทางยกระดับคลองเกาะผีเชื่อมต่อถนนศักดิเดช ซ.1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต เนื่องจากติดข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม-ป่าชายเลน เป็นต้น

 

นายจำเริญ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันพยายามจะผลักดันโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนภูเก็ตมาโดยตลอด แต่กลับมีหน่วยงานบางหน่วยงานคัดค้านการนำเสนอในบางโครงการต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทำให้ชาวภูเก็ตได้รับผลกระทบจากโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ เช่น การตัดถนนศักดิ์เดช ซ.1 ผ่านคลองเกาะผีทะลุไปยังสะพานหิน เพื่อลดความแออัดของจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ที่ผ่านมาได้มีความพยายามนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นต่อกระทรวงและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ

         “โดยหลักแล้วกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวภูเก็ตต้องการสานต่อโครงการก่อสร้างทางยกระดับคลองเกาะผีเชื่อมต่อถนนศักดิเดช เพราะเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ นอกจากจะเป็นการระบายรถในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน หรือช่วงเวลาปกติ สามารถที่จะช่วยประหยัดน้ำมันและเวลา ในส่วนของสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าหากมีการก่อสร้างจะสูญเสียป่าชายเลนไปเยอะ ถามว่าสิ่งแวดล้อมวันนี้ได้มีการไปดูแลกันจริงจังหรือไม่ เพราะปัจจุบันมีหลายพื้นที่ซึ่งมีประชาชนบุกรุกครอบครองเป็นจำนวน เช่น บริเวณหมู่บ้านเมืองทอง คลองมุดง เป็นต้น ทำไมถึงไม่มีการดูแล แต่กับโครงการที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน กลับไม่เห็นชอบด้วย ฉะนั้นขอบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากๆ ที่จะต้องสานต่อ

 

นายจำเริญ กล่าวว่า หลังจากนี้ทางชมรมฯ จะนำสมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต ขึ้นไปพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล แต่จะมีการกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้ง หากยังไม่มีคำตอบก็จะทำหนังสือถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเทพฯ ต่อไป

 

          

          ทางด้านนายวิชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพยายามที่จะผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อให้ชาวภูเก็ตได้ประโยชน์ แต่เมื่อบางหน่วยงานหรือบางกระทรวงไม่เห็นชอบหรือไม่อนุมัติ ทำให้ชาวภูเก็ตต้องเสียโอกาสและต้องทนรับสภาพกันต่อไป เพราะผู้ว่าฯ ไม่สามารถฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎหมายได้ ส่วนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบในการจัดสร้างนั้น ได้มีการโยกงบบางส่วนไปใช้กับโครงการอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องขอบคุณกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มาให้กำลังใจ แม้ว่าตนจะมีเวลาเหลือทำงานไม่ถึง 4 เดือน แต่ก็จะเดินหน้าโครงการดีๆ อย่างสุดความสามารถที่จะทำได้ต่อไป