มท.3 ระบุการปรับเปลี่ยนรมต.เป็นเรื่องปกติ

พิมพ์

 

 

             นายถาวร เสนเนียม รมช.กระทรวงมหาดไทย กล่าวที่จังหวัดภูเก็ตว่า การเมืองไทย ณ วันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องโรดแม็ป ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมีดำริและให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชน ที่จะปฏิรูปประเทศไทย และเป็นการเมืองที่ประชาชนเฝ้าจับตามองและมีความคาดหวังสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย รวมทั้งการจัดเก็บภาษีก้าวหน้าของผู้มีรายได้สูง เพื่อนำมาพัฒนาประเทศและดูแลผู้มีรายได้น้อย

 

หรือการจะหาที่ดินทำกินให้ประชาชนตามนโยบายโฉนดชุมชนหรือธนาคารที่ดิน สำคัญที่สุดคือ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยน่าลงทุน น่าท่องเที่ยว ซึ่งเป็นบรรยากาศทางด้านการเมืองไทย ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการ

 

รมช.กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงเรื่องการปรับ ครม.ด้วย ว่า การปรับ ครม.เป็นเรื่องปกติของการบริหารงานที่เป็นปัญหาอุปสรรคและการอยู่ร่วมกัน ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นเต้น หากมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะทำงานมาเกือบปีครึ่งแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนจับตาหรือเฝ้ามอง คือ การสร้างความ สมานฉันท์บนพื้นฐานของการดำเนินการตามกฎหมายและสร้างความเข้าใจ แม้ว่าพี่น้องอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมืองก็ไม่ควรจะมาทะเลาะเบาะแว้งกัน

นอกจากนี้ รมช.กระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า การปรับความคิดที่ว่าคิดแตกต่างกันได้ แต่ไม่ควรจะทะเลาะหรือฆ่ากัน ควรที่จะหันหน้าเข้าหากัน ส่วนของผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีดำเนินการ ซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ ด้วยโรดแม็ป 5 ประการ ขอให้มั่นใจว่าในขณะที่นายอภิสิทธิ์ เชชาชีวะ ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่การดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 5 ประการ จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเร็วที่สุด