เทศบาลเมืองกะทู้เคลื่อนที่พบประชาชน

พิมพ์


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมเปิดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้ และประชาชนในพื้นที่ตำบลกะทู้เข้าร่วม

 

สำหรับโครงการเทศบาลสัญจรจัดขึ้นนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเมืองกะทู้ ให้ได้รับบริการด้านต่างๆ และเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลกับประชาชน ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป 

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง และให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ได้แก่ บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียง ให้คำปรึกษาปัญหาทางสังคม บริการตัดผม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กิจกรรมสำหรับเด็ก มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด/สินค้า OTOP/ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ และมอบกล้าพันธุ์ไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ภูเก็ต