ท่าอากาศยานภูเก็ตทองกฐินสามัคคี

พิมพ์


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ที่วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558 ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านเมืองใหม่ และใกล้เคียงจัดขึ้น เพื่อร่วมรักษาประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

ซึ่งการทอดกฐินสามัคคีทางท่าอากาศยานภูเก็ตปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพองค์กฐิน โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ตลอดจนประชาชนทั่วไปมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ในปีนี้มียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท